Ulusal Kongre Bildirileri

  1. C. Karabulut, A. Bilir, S. Dumanli, "Tasarlanmış İskelet Kası Tabanlı Beden-İçi Algılayıcı," URSI Turkey Scientific Congress and National General Assembly, September 2023.
  2. A. Bilir, S. Dumanli, "Mikrodalga Ablasyon Tedavisi ve Ablasyon Bölgesi Takibi için Koaksiyel Yarık Anten Tasarımı," URSI Turkey Scientific Congress and National General Assembly, September 2023.
  3. A. Bilir, S. Dumanli, "Genetiği Değiştirilmiş Bakteriyel Hücreler ile Beden-içi Gerçek Zamanlı Moleküler Algılama," URSI Turkey Scientific Congress and National General Assembly, September 2023.
  4. A. Bilir, B. F. Ozcan,  S. Dumanli, "Beden-içi İletişim için Geniş Bantlı Çift Portlu Çapraz Yarık Anten Tasarımı," URSI Turkey Scientific Congress and National General Assembly, September 2023.
  5. U. Bengi, B. F. Ozcan,  S. Dumanli, "Beden İçi İletişim için Giyilebilir Anten Tasarımında Yüksek Dielektrik Sabitli Esnek Alttaş Kullanımı," URSI Turkey Scientific Congress and National General Assembly, September 2023.
  6. M. A. Acar, O. F. Sezgen, S. Dumanli, "3B Minyatürizasyon Yöntemi ve Giyilebilir Vivaldi Anten Üzerine Uygulaması," URSI Turkey Scientific Congress and National General Assembly, September 2023.
  7. K. Godeneli, U. Bengi, O. A. Kati, C. Cadir, Z. P. Yildirim, S. Dumanli, "Eşleyici Ortam Yaklaşımıyla Kayıplı Ortam Güç İletimi Optimizasyonu ve Derin Öğrenme ile Doğrulanması," URSI Turkey Scientific Congress and National General Assembly, September 2021.
  8. O. Altan, A. Bilir, O. F. Sezgen, S. Dumanli, "Ameliyat Sonrası Enfeksiyon Tespiti için Biyobozunur Beden İçi Aygıt," URSI Turkey Scientific Congress and National General Assembly, September 2021.
  9. E. Cil, O. Tatar, O. A. Kati, Z. P. Yildirim, S. Dumanli, "Techniques to The Development of Semi-solid Tissue Phantoms for Wearable and Implantable Antenna Measurements," 2020 28th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 2020, pp. 1-4.
  10. Sema Dumanli, “A discussion on the Optimum Operating Frequency of an Implant”, URSI-TR’2016, Sept 2016.